Predan zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine

Aktualno, Press 16. listopada 2017

Foto: Marko Posavec//Drava.info

Koprivničko-križevačka županija

Županijska skupština

Klub članova Županijske skupštine SDP-a i HL-a

 

 

Mjesto i datum: Koprivnica, 16. listopada 2017. godine

 

Predan zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine

 

Danas je službeno predan zahtjev za sazivanje sjednice o Piškornici, sukladno članku 128. Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Zahtjev je potpisalo 14 članova Županijske skupštine koji smatraju, za razliku od župana Darka Korena, predsjednika Županijske skupštine Željka Pintara i direktora Piškornice Mladena Jozinovića, da građani naše županije imaju pravo dobiti odgovore na postavljena pitanja o projektu RCGO-a Piškornica.

 

Tražimo da se sukladno Poslovniku o radu Županijske skupštine sazove sjednica u roku od 15 dana te da na sjednici direktor Mladen Jozinović i župan Darko Koren odgovore na sva pitanja o poslovanju Piškornice. Najvažnija pitanja za koja smatramo da građani zaslužuju jasne odgovore su: Odakle se dovozio otpad na Piškornicu? Odakle se dovozi otpad na Piškornicu? Koliko se ukupno dovezlo otpada na Piškornicu? Da li se planira izgradnja energane-spalionice na Piškornici?

 

Predlažemo da se na sjednicu u svrhu kvalitetnije rasprave i boljeg donošenja zaključka pozovu: ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić, načelnik Općine Koprivnički Ivanec Mario Švegović, gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić i bivši ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović.

 

Nadamo se da će se sjednica sazvati u predviđenom roku, unatoč nastojanjima župana Darka Korena da do iste ne dođe te da će na sjednici direktor Mladen Jozinović objasniti i ponuditi dokaze koji će nas uvjeriti da u našoj županiji nećemo imati mega smetlište i spalionicu otpada!

 

 

 

Predsjednik Kluba članova Županijske skupštine SDP-a, HL-a:

Željko Vugrinec

 

20171015 – Potpisi-za-sjednicu-o-Piškornici