U lokalnoj samoupravi

Mišel Jakšić – Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika grada Koprivnice
Darko Fištrović – Načelnik općine Gornja Rijeka
Mladen Kešer – Načelnik općine Kalnik
Ivan Sabolić – Načelnik općine Legrad

Zastupnici u Županijskoj skupštini:

Tomislav Babić,
Marinko Bagarić,
Vjekoslav Flamaceta,
Darko Ledinski,
Ivan Knok,
Marijana Markešić,
Tihomir Sokolić