20180212 – Prijedlog-odluke-inicijativa-gospodarski-centar-dopis